BLOG: Britská televizní stanice BBC odvysílala reportáž o zdevastované terezínské pevnosti. Jak se k situaci postaví Vláda ČR?

Televizní stanice BBC o tomto víkendu odvysílala reportáž svého korespondenta Roba Camerona o zdevastovaných památkách Hlavní pevnosti v Terezíně. V reportáži měli britští diváci možnost vidět záběry rozpadajících se Drážďanských kasáren a seznámit se s hlavními fakty o historii Terezína během druhé světové války, včetně terezínské fotbalové ligy. Jiří Hofman ze sdružení Terezín – město změny v reportáži vysvětlil hlavní příčiny současného havarijního stavu budov. Šimon Krbec, výkonný ředitel Centra studií genocid Terezín, v příspěvku BBC vyjádřil obavu o zachování hmotných důkazů o dějinách holocaustu na území ČR.

Pevnost Terezín byla vybudována na sklonku 18. století jako jeden z pilířů obrany Rakouska-Uherska proti pruskému nepříteli. Rozsáhlá barokní pevnost je unikátním dokladem technických a stavitelských dovedností našich předků. V průběhu staletí pevnost Terezín měnila své funkce i obyvatele. Během první světové války byli v Terezíně internováni váleční zajatci i civilisté. O dvacet let později během okupace Čech a Moravy nacistickým Německem bylo v Hlavní terezínské pevnosti zřízeno ghetto a tranzitní tábor pro židovské vězně. Pevnostní město se tak stalo obrovskou uzavřenou zónou pro segregaci Židů ze střední Evropy, kterých terezínským ghettem prošlo 150 tisíc.

V současné době je Terezín městskou památkovou rezervací a jednou z nejznámějších kulturních památek České republiky ve světě, zapsanou na tzv. indikativním seznamu UNESCO. Celosvětová známost Terezína je spojena téměř výhradně s dějinami druhé světové války. Zároveň se jedná o nejvýznamnější památku na dějiny holocaustu na území České republiky.

Navzdory těmto skutečnostem je podstatná část Hlavní terezínské pevnosti v havarijním stavu. Unikátní kasárenské objekty jako jsou Drážďanská kasárna, kde se v dobách ghetta hrála terezínská fotbalová liga, Vojenská nemocnice, kde v roce 1918 zemřel Gavrilo Princip, ale i další objekty jako je Proviantní sklad nebo Zbrojnice se doslova rozpadají před očima. Některým budovám a částem unikátního opevnění bastionové pevnosti hrozí zřícení.

Centrum studií genocid Terezín upozorňuje na havarijní stav objektů Hlavní pevnosti od roku 2017. Pořádá vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity v prostorách Hlavní pevnosti, aktivně podporuje Město Terezín ve snaze revitalizovat kulturní památky a o situaci i možných plánech na záchranu průběžně informuje politiky, média i zahraniční diplomaty.

K úspěchům spolupráce s Městem Terezín patří záchrana a revitalizace objektu Wieserova domu. V roce 2017 Centrum studií genocid Terezín předložilo Městu Terezín návrh na částečné využití Drážďanských kasáren jako pietního a vzdělávacího prostoru pro připomínku terezínské fotbalové ligy, jehož memoriál každoročně pořádá ve spolupráci se Sokolem Terezín a Fotbalovou asociací ČR. Od roku 2018 se zahajovací zápasy Memoriálu terezínské fotbalové ligy symbolicky konají na prostranství před rozpadajícími se Drážďanskými kasárnami. Na konci roku 2020 Centrum studií genocid připravilo výstavu fotografií S.O.S. Terezín mapující interiéry jednotlivých ohrožených objektů v Terezíně. Výstava byla z důvodu pandemických opatření publikována on-line, po uvolnění opatření bude instalována v Praze a dalších městech ČR i v zahraničí. Cílem výstavy je upozornit českou i zahraniční veřejnost na tristní havarijní stav historického jádra města Terezín a vyvolat tlak, aby byly Vládou České republiky podniknuty kroky vedoucí k zastavení destrukce objektů v prostoru Hlavní terezínské pevnosti.

Kdo za to může?

Vlády evropských zemí prioritně vynakládají nemalé finanční prostředky na záchranu pietních míst holokaustu, na opravy budov a pozůstatků koncentračních táborů a ghett i na ochranu historického dědictví druhé světové války. Smutným faktem je, že v současné době nejsme nikde ve střední Evropě svědky tak exemplárního zanedbání symbolu holokaustu jako v případě Terezína. Je zřejmé, že záchrana hlavní terezínské pevnosti nepatří mezi politické priority ČR.

Vláda ČR ani Ústecký kraj doposud nedokázaly najít vůli k záchraně této mimořádné památky. I přes sliby premiéra Andreje Babiše z léta 2020 a existenci meziresortních komisí státní instituce nevyvíjejí žádné významnější kroky, které by odvrátily hrozící zřícení terezínských budov a části opevnění. Vlastník ohrožených objektů – město Terezín s přibližně třemi tisíci obyvateli – disponuje omezenými finančními prostředky jak na údržbu rozsáhlých památek, tak i přípravu a spolufinancování projektů revitalizace budov a infrastruktury. V roce 2017 činil rozpočet města 44,9 mil. Kč. Náklady na záchranu památek se pohybují v řádu několika miliard korun. Disproporce mezi fiskálními zdroji Města Terezín je zjevná i v případě nákladů na údržbu rozsáhlé Hlavní pevnosti, která kromě památkově chráněných kasárenských budov zahrnuje i pevnostní valy, veškeré komunikace, veřejná prostranství nebo parky na území města. (Více k problematice rozvoje města Terezína v dokumentu Strategie města Terezín do roku 2030.

Státní Památník Terezín, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, sídlí v Malé pevnosti za řekou Ohří, která je mnohem menšího rozsahu než samotné pevnostní město. Malá pevnost byla původně předsunutým opevněním na východě Hlavní pevnosti. Zde během druhé světové války nacisté zřídili věznici gestapa. Kromě Malé pevnosti Památník Terezín provozuje Muzeum ghetta a několik menších objektů v Hlavní pevnosti (modlitebna, část Magdeburských kasáren a další.). I přesto, že má Památník Terezín ve správě nepoměrně méně rozsáhlý majetek než Město Terezín, rozpočet této státní instituce se v roce 2017 pohyboval kolem 100 miliónů korun. K havarijnímu stavu bývalého ghetta pro židovské vězně (Hlavní terezínské pevnosti) se představitelé Památníku Terezín veřejně vůbec nevyjadřují a jejich ochota ke spolupráci v rámci rozvoje města je dlouhodobě značně problematická. V posledním tiskovém prohlášení se ředitel Památníku Jan Roubínek o katastrofálního stavu židovského ghetta nezmínil ani slovem, naopak velkou starost mu dělá organizace pietní akce u Malé pevnosti „Terezínská tryzna“.

Obdobný postoj zaujímá i Federace židovských obcí a Židovská obec v Praze. Představitelé těchto institucí havarijní stav terezínských památek buď vůbec nekomentují, či dokonce bagatelizují a poukazují na „obtížné využití“ rozsáhlých objektů bývalého židovského ghetta. Předseda Židovské obce v Praze František Bányai 8. července 2020 v deníku Lidové noviny v reakci na kritický komentář zakladatelů Centra studií genocid Terezín prohlásil: „Autoři článku mají pravdu, že některá kasárna v Terezíně jsou v neutěšeném stavu. Tímto konstatováním ovšem končí veškerá pravdivost článku. Problémem je, že se pro některá terezínská kasárna obtížně, dlouho a marně hledá smysluplná náplň.“

Jinými slovy to znamená, že i pro zástupce českých židovských organizací není záchrana bývalého terezínského ghetta prioritou, a že je vůbec otázkou, zda vědí, co se v Terezíně děje. Problém devastace Hlavní pevnosti totiž nespočívá v ohrožení „některých objektů“. Demolice Drážďanských kasáren a dalších budov a částí opevnění by znamenala drastický zásah do architektonické struktury unikátního pevnostního města a nenahraditelnou ztrátu na celkovém kulturním dědictví.

Jednou z hlavních příčin současného kritického stavu terezínské pevnosti je nepochybně fakt, že vlastníkem objektů je Město Terezín. Třítisícová obec je spíše vesnicí, než městem – v majetku a správě má přitom kulturní dědictví rozsáhlejší než areál Pražského hradu. Město je tak fakticky v permanentním ekonomickém deficitu. Od 90. let minulého století, kdy Terezín opustila Armáda ČR a tím i značná část obyvatelstva, město tíží úvěry a právní zodpovědnost za rozpadající se objekty. To, co má na svých bedrech terezínská radnice, je svým způsobem unikátní stejně jako místní kulturní a historické dědictví. Nároky na památkovou péči a nekonečný boj za záchranu pevnosti zcela jistě neprospívají politickému klimatu ve městě. V důsledku toho tak terezínská radnice jen obtížně hledá energii pro rozvojové aktivity a překonání ekonomické stagnace.

Ani politická reprezentace Města však není zcela bez chyb – v loňském roce stávající koalice ve vedení města odmítla spolupráci s Ústeckým krajem, která měla zahrnovat převod části majetku Města do vlastnictví krajské příspěvkové organizace. Zastupitelstvo Terezína však převod majetku zamítlo a z plánů nakonec sešlo. Rok po tomto kroku je Město tam, kde bylo vloni, a budovy v pevnosti dále chátrají.

Zdá se však, že Město Terezín jako vlastník rozpadající se pevnosti všem víceméně vyhovuje. Stát má v Terezíně „svůj“ památník a všichni ostatní mají na koho ukázat prstem. Ostatně v nedávné facebookové diskusi na profilu autora reportáže BBC Roba Camerona od některých diskutujících zaznělo, že za havarijní stav zodpovídá Město Terezín a jeho příčinou je „typický český provincionalismus“.

Přezíravost a arogance vůči malému městu v Ústeckém kraji možná zafunguje v pražské kavárenské debatě.  Je však otázkou, zda takové absurdní vysvětlení devastace jedné z nejznámějších památek holocaustu na světě obstojí v diskusi na mezinárodním poli.

Další články, komentáře a názory k tématu rozpadající se Hlavní terezínské pevnosti:

Obrazová a fotografická galerie Jakuba Plíhala z deníku Aktuálně.cz „Nejvýznamnější „neznámá“ památka holokaustu se bortí. Oprava by stála miliardy“ z 8.4.2021

Zpravodajství České televize k výstavě S.O.S. Terezín, 9.3.2021

Článek serveru Lidovky.cz „Historická terezínská pevnost chátrá závratným tempem. Významná památka se rozpadá před očima“ s fotografiemi výstavy S.O.S. Terezín, 9.3.2021

Komentář „Nenechme spadnout Terezín“ Šimona Krbce z Centra studií genocid Terezín v Mladé frontě dnes, 27.1.2021 (plná a rozšířená verze textu ZDE)

Blog Centra studií genocid Terezín „Světlo na konci pevnosti?“ po návštěvě premiéra ČR Andreje Babiše v Hlavní terezínské pevnosti, publikováno 2.8.2020 

Názorový článek zakladatelů Centra studií genocid Terezín „Cesta k prohloubení stagnace města Terezína“, deník Lidové noviny, 14.7.2020

Názorový článek zakladatelů Centra studií genocid Terezín „Památník vs. památky v Terezíně“, deník Lidové noviny, 30.6.2020  (následná reakce představitelů Federace židovských obcí ZDE a reakce Centra studií genocid Terezín ZDE

Článek Lidových novin „Fotbal za války. V Terezíně proběhne turnaj žáků připomínající tamní fotbalovou ligu“, 30.8.2019

Článek Lidových novin „Fotbal v Terezíně znovu ožívá. Školáci hrají v historických dresech tam, kde zápasili vězni nacismu“, 8.9.2018

Reportáž Davida Vondráčka „Poslední fotbalista z Terezína“ v pořadu Reportéři ČT, 12.3.2018

Článek Lidových novin „Unikátní přeměna Terezína? V areálu pevnosti může vyrůst mezinárodní muzeum genocidy“, 18.11.2017

Fotoblog Centra studií genocid Terezín „Záchrana nebo zřícení. Drážďanská kasárna čekají na spasitele“, 9.11.2017

Výstava fotografií Pavla Chalupy „S.O.S. Terezín“ z roku 2020 mapující nejohroženější objekty Hlavní pevnosti v Terezíně:

Rubriky: Aktivity, Blog, Média, Novinky, VIDEA | Štítky: , , , , , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BLOG: Britská televizní stanice BBC odvysílala reportáž o zdevastované terezínské pevnosti. Jak se k situaci postaví Vláda ČR?

V noci z 8. na 9. března 1944 Němci hromadně zavraždili více než tři a půl tisíce československých občanů

Byla to nejen největší hromadná vražda československých občanů v průběhu druhé světové války, ale i jeden z nejsmutnějších okamžiků československých dějin. Mezi oběťmi masové likvidace vězňů tábora BIIb v nacistickém vyhlazovacím komplexu Osvětim-Březinka bylo 3792 židovských dětí, žen a mužů, z nichž drtivá většina pocházela z Československa.

Z Terezína do Osvětimi

Tak zvaný terezínský rodinný tábor byl v Osvětimi-Březince zřízen v září 1943 pro vězně deportované z Terezína do Osvětimi. Jednalo se o zvláštní sekci osvětimského tábora, do níž bylo z terezínského ghetta v letech 1943 a 1944 postupně deportováno zhruba 17.500 vězňů.  

Na rozdíl od běžných a standardních postupů vyhlazovacího programu, které po příjezdu do Osvětimi spočívaly buď v okamžitém usmrcení v plynových komorách, nebo v dočasném uvěznění v katastrofálních podmínkách tábora, se vězňům v rodinném táboře dostávalo určitých výhod.

Vězni si po příjezdu do Březinky směli ponechat zavazadla, nebyly jim ostříhány vlasy a členové rodin od sebe nebyli násilně odděleni. Vězni z Terezína také neprošli běžnou vstupní selekcí, během níž lékaři SS „diagnostikovali“, kteří vězni budou určeni k dočasné otrocké práci v osvětimském táborovém komplexu, a kteří pro špatný zdravotní stav budou bezprostředně určeni k likvidaci v plynové komoře.

Nicméně situace v rodinném táboře se od okolních úseků příliš nelišila. Úmrtnost vězňů v důsledku nemocí a vyčerpání dosahovala obdobných, tedy hrozivých rozměrů jako ve zbytku táborového komplexu.

Důvody, proč vůbec rodinný tábor pro terezínské Židy v Osvětimi-Březince vznikl a zejména proč se částečně lišil od ostatních částí tábora, nejsou zcela zřejmé a průkazné. Mezi možná vysvětlení patří záměr nacistů využít rodinný tábor v Březince pro případné propagandistické účely, podobně jako Němci skandálně zneužili uvězněné Židy v Terezíně k filmovému vykreslení „humánních“ podmínek života v židovských ghettech.

Osud vězňů ze zářijového transportu z Terezína se naplnil v březnu 1944, šest měsíců po jejich deportaci do Osvětimi. Tak zvané Sonderbehandlung, zvláštní zacházení spočívající v usmrcení cyklonem B v plynové komoře, nařídil počátkem března Adolf Eichmann, vedoucí židovského referátu Hlavního úřadu říšské bezpečnosti, jen krátce po té, co v rodinném táboře v Březince provedl osobně inspekci.

Naděje hnutí odporu

Ovšem informace o plánované likvidaci první části rodinného tábora nezůstala utajena a dostali se k ní členové hnutí odporu. Od té doby odbojáři aktivně působili na vedení rodinného tábora, aby jeho vězně připravili na organizované povstání. Nicméně Fredy Hirsch, židovský vězeň původem z Cách, který v táboře působil v roli kápa a v rodinném táboře prosadil zvláštní blok pro přibližně 500 dětí, na výzvu k revoltě nereagoval.

Počátkem března se o blížícím se zplynování československých Židů dozvěděli i členové tzv. zvláštního komanda vězňů (Sonderkommanda), které nacisté v táboře Osvětim-Březinka zneužívali pod hrozbou smrti k otrocké „černé práci“ v krematoriích, zejména při spalování mrtvol lidí z plynových komor, třídění šatstva obětí, stříhání jejich vlasů a vytrhávání zubů.

Odbojová skupina členů Sonderkommanda tuto informaci přijala jako impulz k provedení vzpoury. Fredymu Hirschovi zprostředkovaně vzkázali, že Sonderkommando je připraveno se společně s československými vězni postavit SS.

Němcům se ovšem dařilo klamat táborové vedení cílenou lží o deportaci do jiného pracovního tábora. 7. března bylo 3791 vězňů přesunuto do karanténního bloku pod záminkou, že se jedná o nutné opatření před touto deportací.

Členové Sonderkommanda, kteří jako jediní vězni v Osvětimi-Březince znali dokonale postup vyhlazovacího procesu, odhalili v tomto manévru první krok ke zplynování.

Blokový písař Rudolf Vrba, který později spolu s Alfredem Wetzlerem z Osvětimi uprchl a ve slovenské Žilině v dubnu 1944 sepsal proslulou zprávu o nacistické vyhlazovací mašinérii, zkontaktoval Fredyho Hirsche.

V poválečném svědectví Rudolf Vrba vysvětlil, proč členové Sonderkommanda vkládali do rodinného tábora takové naděje a očekávání v souvislosti s připravovaným povstáním: členové rodinného tábora byli díky (v kontextu tábora Osvětim-Březinka) příznivým podmínkám k životu v dobré tělesné i morální kondici, byla to z jejich pohledu i reálné zkušenosti jedinečná příležitost provést organizovaný odpor.

Potíž byla v tom, že dobře zorganizované Sonderkommando očekávalo, že s revoltou začnou neorganizovaní a nepřipravení členové rodinného tábora. Sonderkommando se k vězňům mělo okamžitě přidat.

Noc vraždy

Ještě jednou a naposledy se Rudolf Vrba s Hirschem sešel 8. března ráno. Vrba Hirschovi předal definitivní důkaz – zprávu o chystané zvláštní akci. Hirsch si vyžádal hodinu na rozmyšlenou. Jeho rozhodnutím byla dobrovolná sebevražda. Když za ním Vrba ještě jednou přišel, na pomoc již bylo příliš pozdě. Fredy Hirsch, který byl v táboře znám jako ochránce dětí, si pravděpodobně nedokázal připustit, že by se děti z rodinného tábora staly v bojové vřavě bez sebemenší pochybnosti obětmi nepředstavitelného masakru.

Několik hodin po smrti Fredyho Hirsche byli členové rodinného tábora převezeni do prostoru krematorií. Členové Sonderkommanda stále ještě žili v naději, že Vrba dokázal Hirsche přesvědčit. Salmen Gradowski, člen Sonderkommanda, ve své kronice napsal:

„Čekali jsme, věřili jsme, že se to dnes stane, že dnes přichází poslední den, na který netrpělivě čekáme, že totiž zoufalá masa na prahu hrobu pozdvihne prapor a my že se ruku v ruce s nimi pustíme do nerovného boje. A nebudeme hledět na to, jestli je beznadějný nebo zda jím můžeme získat svobodu či život. Naší největší nadějí bude, že konečně můžeme tomuto pochmurnému životu dát hrdinský smysl.“

Členové Sonderkommanda však na signál k zahájení odporu čekali marně. Tak jako tisíce dalších obětí nacistického vyhlazovacího programu vyděšeně a se svěšenými hlavami sestoupili do svlékárny krematoria. Sonderkommando zatím nebylo dostatečně sebejisté k tomu, aby odpor zahájilo samo.

V noci z 8. na 9. března se bez sebemenších problémů Němcům podařilo zavraždit 3792 mužů, žen a dětí z terezínského rodinného tábora, převážně československých Židů.

Podle svědectví Filipa Müllera, dalšího člena Sonderkommanda, však přesto našli čeští a slovenští Židé alespoň vnitřní odvahu:

„Najednou kdosi pozvedl hlas ke zpěvu, jenž byl stále silnější, až se nakonec slil v mohutný chór. Lidé začali zpívat československou národní hymnu. Potom zazněla židovská píseň ,Hatikva‘. Ani během zpěvu esesáci nepřestávali lidi hrubě a brutálně bít. Jedinou útěchou na kraji propasti byla pro ty lidi společná smrt, kterou jim jaksi dovolili. Československou národní hymnou se rozloučili s krátkou, ale skvělou minulostí, která jim umožnila po 20 let žít jako uznávaná a plnoprávná menšina v demokratickém státě.“

Tak skončil životní příběh československých Židů, kteří se stali obětmi zrůdného plánu nacistického Německa na vyhlazení rasově méněcenných a podřadných evropských národů.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zařadila 9. březen jako připomínku vyhlazení terezínského rodinného tábora v Auschwitz II-Birkenau (česky „Osvětim-Březinka“) v dubnu 2017 z iniciativy poslance Robina Böhnische. Přijetí osvětimské události mezi významné dny ČR předcházela řada aktivit, které na historickou důležitost apelovaly. Kromě jiných i Koncert pro 3792 terezínských hvězd, který se konal v rámci projektu Vlak Lustig v březnu 2014 v Dvořákově síni pražského Rudolfina. V rámci programu zazněly tři vybraná díla terezínských autorů – Klavírní koncert Viktora Ullmanna, Symfonie pro velký orchestr Pavla Haase a dětská opera Brundibár Hanse Krásy, uzavřená Williamsovým Schindlerovým seznamem, československou hymnou a legendární písní – hatikvou.

Fragmenty z tohoto koncertu zazněly i v letošní pietní připomínce obětí terezínského rodinného tábora, kterou Centrum studií genocid Terezín uspořádalo (bez účasti diváků v důsledku koronavirových opatření) v synagoze v Kolíně.

Šimon Krbec

(Citace převzaty z knihy E. Friedlera, B. Siebertové a A. Kiliana Svědkové z továrny na smrt.)

Rubriky: Aktivity, Novinky | Štítky: , , , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem V noci z 8. na 9. března 1944 Němci hromadně zavraždili více než tři a půl tisíce československých občanů