REAKCE na článek on-line deníku Seznam Zprávy: Arménská genocida není v uvozovkách!

Výzkumné centrum archeologie zla, realizátor projektu Centra studií genocid Terezín, se ohrazuje proti zpochybňování arménské genocidy v mezinárodní den připomínky obětí této historické tragédie a proti mediální manipulaci on-line deníku Seznam Zprávy založené na zpochybňování samotné právní a vědecké koncepce pojmu genocidy.

Výzkumné centrum archeologie zla, realizátor projektu Centra studií genocid Terezín, se ohrazuje proti informacím online deníku Seznam Zprávy o arménské genocidě, které byly uveřejněny dne 24. dubna 2022 (v den připomínky obětí arménské genocidy) v článku Michala Komárka „Existenciální hrozba pro říši! Důvod pro genocidu starou přes sto let“. V článku jeho autor uvádí, že označení událostí masového násilí během první světové války v Osmanské říši za genocidu je nejednoznačné. Konkrétně píše: „To, že došlo k masovému vyvražďování Arménů, je nepochybné. Zda je nutné a účelné to označit za „genocidu“, není jednoznačné. Autor tohoto textu nemá ambici spory politiků a historiků rozsoudit. Zůstane tedy u použití uvozovek: „genocida“.“

Jako důkaz nejednoznačnosti označení arménské genocidy autor předkládá dlouholeté popíračské argumenty Turecka jako nástupnického státu pachatelské Osmanské říše. V článku Michala Komárka je uvedeno, že „Turecko nikdy odpovědnost za masové vraždy nepřiznalo a termín „genocida“ zásadně odmítá. Podle něj došlo k vraždám v rámci válečného chaosu, oběti byly navíc na obou stranách. A pro „genocidu“, tedy masové vraždění organizované státem, nejsou žádné důkazy.“

Tento argument je pro doložení nejednoznačnosti definice genocidy morálně i historicky zcela nepřijatelný. Rafael Lemkin, autor pojmu a právní koncepce genocidy, jejíž definice byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 1948, vycházel z analýzy událostí let 1915 – 1918 v Osmanské říši, tzn. likvidace arménských, řeckých a asyrských křesťanů. Politika vyhlazování Arménů je tedy integrální součástí koncepce genocidy jako historického, vědeckého i právního pojmu. Zpochybňování arménské genocidy ze strany Turecka je založeno na celkovém popírání zodpovědnosti, rozsahu, způsobu provedení, průběhu, metod a počtu obětí vyhlazovací politiky Osmanské říše. Popírání ze strany Turecka tak není zaměřeno pouze na otázku kvalifikace událostí z hlediska mezinárodního práva (zda šlo o genocidu či nikoli), jak se v článku Seznam Zprávy snaží navodit jeho autor, nýbrž na celkové popření vyvraždění 1,5 milionu arménských mužů, žen a dětí.

Badatelé v oboru studií genocid jsou v otázce arménské genocidy ve shodě již několik desetiletí. V roce 1997 například Mezinárodní asociace odborníků na genocidu (International Association of Genocide Scholars) přijala rezoluci v níž tato instituce oficiálně znovu potvrdila, že „masová vražda více než milionu Arménů v Turecku v roce 1915 je případ genocidy, která je v souladu se zněním Úmluvy Organizace spojených národů o zabránění a trestání zločinu genocidy“ a odsoudila „popírání arménské genocidy ze strany turecké vlády a jejích oficiálních i neoficiálních agentů a podporovatelů.“ Historické bádání v oboru studií genocid navíc přineslo celou řadu jasných důkazů o plánování a provedení genocidy.

Výzkumné centrum archeologie zla považuje za nepřijatelné údajnou nejednoznačnost pojmu arménské genocidy spojovat s debatami historiků a odborníků v oboru studií genocid, jak to učinil ve svém článku Michal Komárek. Zpochybňování či přímo popírání arménské genocidy je doménou popíračských institucí turecké akademické obce nebo na tureckou administrativu napojených institucí v zahraničí. Tyto názory jsou součástí systematické propagandy Turecka a jejich dlouhodobým cílem je zpochybnit bádání v oboru studií genocid.

Za zcela nepřijatelné považujeme argumentaci Michala Komárka o údajné nejednoznačnosti pojmu arménské genocidy založenou na odkazu na rozhovor s historikem holocaustu Paulem A. Levinem, dlouholetým spolupracovníkem Výzkumného centra archeologie zla. Paul A. Levine (1956 – 2019) se v žádném ze svých mediálních ani akademických vystoupeních nikdy nezmínil o nejednoznačnosti pojmu arménské genocidy. Naopak byl po celou dobu spolupráce s Výzkumným centrem archeologie zla stejně jako celá instituce terčem agresivní diplomacie Turecké republiky, a to zejména v letech 2015 – 2016, kdy se na Univerzitě Karlově uskutečnil kurz „Studia genocid a masového násilí.“ Tento akademický projekt, stejně jako mediální prezentace badatelů v oboru studií genocid v českých médiích, naopak významně přispěly k uznání arménské genocidy Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v roce 2017.         

Výzkumné centrum archeologie zla se ohrazuje proti zpochybňování arménské genocidy v mezinárodní den připomínky obětí této historické tragédie a zejména proti mediální manipulaci on-line deníku Seznam Zprávy založené na zpochybňování samotné právní a vědecké koncepce pojmu genocidy.

 

 

Rubriky: Dokumenty, Média, Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem REAKCE na článek on-line deníku Seznam Zprávy: Arménská genocida není v uvozovkách!

BLOG: Genocida jako klacek. Proč demagogie funguje na masy lidí

Předběžné opatření haagského Mezinárodního soudního dvora ve sporu Moskvy a Kyjeva o údajnou genocidu v Doněcké a Luhanské oblasti bude Rusko zřejmě ignorovat. I tak bude konečný verdikt důležitou zprávou o zneužívání pojmu „genocida“ v politické manipulaci.

Autor textu: Šimon Krbec

Text byl publikován 18. března 2022 v rubrice Názory deníku Mladá fronta DNES a na serveru idnes

Mezinárodní soudní dvůr v Haagu ve středu vydal předběžné opatření v případu obvinění Ukrajiny ze spáchání genocidy vůči ruskojazyčnému obyvatelstvu. Soudní dvůr se případem zabýval na základě žaloby ukrajinské strany proti Ruské federaci z 26. února ve věci sporu o výklad uplatňování Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy, a zejména požadavku Ukrajiny o vyvrácení nepravdivých tvrzení o páchání genocidy v Doněcké a Luhanské oblasti. Tento údajný zločin ukrajinského státu se stal nosným argumentem Ruska pro zahájení invaze na Ukrajinu z 24. února. „Vykrucování“ Rusů spíše ukazuje, že obvinění z genocidy bylo záminkou pro napadení Ukrajiny.

Soudní dvůr v Haagu ukrajinské straně částečně vyhověl a v předběžném opatření nařídil Rusku pozastavit veškeré vojenské operace na jejím území až do konečného rozhodnutí v daném případu, a to včetně akcí ozbrojených jednotek, které jednají na příkaz Ruské federace (tedy tzv. separatistů). Znamená to, že soudní dvůr zatím nerozhodl o tom, zda v Doněcké a Luhanské oblasti v minulých letech došlo ke spáchání zločinu genocidy, či nikoli.

V předběžném opatření konstatuje, že v současné době nemá k dispozici důkazy podporující tvrzení Ruska, že na ukrajinském území byla spáchána genocida vůči ruskojazyčnému obyvatelstvu. Ty má ruská strana v další fázi sporu stále možnost předložit. V předběžném opatření soud nicméně dospěl k závěru, že Ukrajina má právo nebýt cílem vojenských operací Ruska za účelem zabránění a potrestání údajné genocidy.

Podle soudního dvora je totiž pochybné, že by Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidy opravňovala její smluvní strany (mezi něž patří jak Rusko, tak Ukrajina) k jednostrannému použití síly na území jiného státu za účelem prevence genocidy.

Oko za oko?

To je zřejmě nejzásadnější konstatování soudního dvora. Pokud by totiž Rusko prokázalo spáchání některého z aktů genocidy podle znění Úmluvy na území Ukrajiny vůči ruskojazyčnému obyvatelstvu, neopravňovalo by ho to k odvetnému zabíjení civilistů, destrukci ukrajinských měst ani k prosté „vojenské akci“.

Podle vyjádření bezpečnostních a právních expertů se Rusko nařízením soudního dvora řídit nebude a vojenské operace nezastaví. Ostatně minulý týden nevyužilo příležitost zúčastnit se ústního projednání. Není však pravda, že by se k požadavkům Ukrajiny nevyjádřilo vůbec.

7. března jeho zástupci předali soudu písemné vyjádření, v němž tvrdí, že Mezinárodní soudní dvůr v Haagu nemá pravomoc se případem zabývat. A to proto, že právním základem „zvláštní vojenské operace“ není podle ruské strany Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidy, ale článek 51 Charty OSN.

Ruská federace ve vyjádření dokonce tvrdí, že v projevu prezidenta Vladimira Putina z 24. února „nejsou žádné odkazy na Úmluvu o genocidě“ a že odkazovat ke genocidě není totéž, co odkazovat k Úmluvě o genocidě.

Tato argumentace je absurdní sama o sobě, obzvlášť v kontextu řady vyjádření ruských představitelů. Předběžné opatření soudního dvora uvádí některá z nich, zejména ta, která ve svých projevech zmínil Putin. Státní orgány Ruské federace navíc samy vedou trestní řízení protiukrajinským představitelům ve věci údajného spáchání genocidy v rozporu s Úmluvou o zabránění a trestání zločinu genocidy. I na základě těchto skutečností se soudní dvůr v Haagu s argumenty Ruska neztotožnil.

Otázka tedy zůstává stejná – a sice, zda v Doněcké a Luhanské oblasti došlo ke genocidním aktům vůči ruskojazyčnému obyvatelstvu, či nikoli. Pokud Moskva důkazy nepředloží, bude se jednat o bezprecedentní zneužití Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy a obecně právního a vědeckého konceptu genocidního jednání.

„Vykrucování“ ruské strany před soudem v Haagu zatím spíše indikuje, že žádné důkazy neexistují a falešné obvinění z genocidy se stalo záminkou pro napadení nezávislého státu a páchání válečných zločinů vůči údajnému „viníkovi“. Mezinárodní asociace odborníků na genocidu vydala již 28. února prohlášení, v němž odsoudila Putinovo zneužití pojmu genocidy k ospravedlnění invaze do suverénního státu a jednoznačně konstatovala, že žádné důkazy o spáchání genocidy na Donbasu neexistují.

Absurdní spor, kdy se napadený musí před mezinárodními soudy obhajovat, že nic neprovedl, má však hlubší kontext. Politická rétorika Putina a jeho aparátu není ničím výjimečná. Pojem genocidy je nejrůznějšími politiky světa ohýbán a devalvován dlouhodobě. Přesné znění Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy zná sice málokdo, ale slovo evokující univerzální hrůzu je natolik odstrašující, že zkrátka „funguje na masy“.

Politická demagogie si je této skutečnosti dobře vědoma. Dochází tak k manipulacím, které zneužívají historické utrpení milionů nevinných lidských bytostí v různých částech světa a v různých dějinných obdobích. Disputace akademiků o tom, jak je definice z Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy nedostatečná a jak se v roce 1948 (v roce jejího přijetí Valným shromážděním OSN) udělalo „málo“, ke zneužívání pojmu genocidy spíše přispívají. I proto bude mít konečný verdikt Mezinárodního soudního dvora v Haagu ve sporu o údajnou genocidu na Donbasu mimořádnou důležitost.

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BLOG: Genocida jako klacek. Proč demagogie funguje na masy lidí