82 let od prvního transportu českých a moravských Židů v dějinách holocaustu

Letos uplyne 82 let od vůbec prvních transportů českých, polských a rakouských občanů židovského původu v dějinách druhé světové války. 18. října 1939 na nádraží v Nisku nad Sanem nedaleko města Lublin (dnešní východní Polsko) dorazil transport téměř tisícovky židovských mužů z Ostravy. Jednalo se o vůbec první masovou deportaci českých a moravských Židů z území Protektorátu Čechy a Morava v dějinách druhé světové války.

V dalších dnech pak na místo dorazily i vlaky z Katovic a Vídně. Celkem bylo do Niska během října a začátku listopadu 1939 vypraveno 7 transportů. Záměrem nacistů bylo přesídlit židovské obyvatele do oblasti Lublinska, kde se uvažovalo o vytvoření rezervoáru pro evropské Židy. Deportovaní Židé pak museli u vesnice Zářečí (Zarzecze) nedaleko Niska postavit tzv. přeškolovací tábor.

Tzv. Akci Nisko organizoval sám Adolf Eichmann, vedoucí židovského referátu Hlavního úřadu říšské bezpečnosti. 6. října 1939 obdržel od šéfa Gestapa Heinricha Müllera rozkaz připravit přesídlení 70 – 80 tisíc Židů z oblasti Slezska. Ke Katovicím a Ostravě jako zdrojovými městy deportací později přibyla ještě Vídeň.

Akce byla nacisty prezentována jako „dobrovolná iniciativa“ židovských náboženských obcí, které přepravu vězňů i stavebního materiálu pro vybudování tábora v Zářečí financovaly.

Akce Nisko byla „pilotním“ pokusem masových deportací židovského obyvatelstva okupované Evropy. Od počátku se jednalo o značnou improvizaci. Blízkost hranice se Sovětským svazem a příprava Německa na východní invazi byly zřejmě hlavními důvody, proč nacisté nakonec zrušili i tábor v Zářečí. V každém případě si Adolf Eichmann bohužel poprvé úspěšně vyzkoušel hromadný přesun židovských obyvatel. Zkušenosti z „Akce Nisko“ poté zúročil v dalších fázích genocidy Židů a dalších skupin obyvatel okupované Evropy.

Reportáže z pietního shromáždění 18. října 2019 k osmdesátému výročí prvních transportů v dějinách holocaustu za účasti zástupců Centra studií genocid Terezín a příběh Otto Stechera, jednoho z obětí prvních transportů:

Reportáž v Událostech a další zpravodajství České televize 18. 10. 2019 k připomínce 80 let od prvního železničního transportu židovských obyvatel v dějinách holocaustu (Ostrava – Nisko nad Sanem):

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2953667-80-let-od-prvniho-transportu-evropskych-zidu-tisic-ostravanu-odvlekli-naciste-na

Reportáž Českého rozhlasu 18. 10. 2019 z pietního dne:

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/koncentracni-tabor-polsko-lagr-historie-zide-transport-reportaz-lagr-gulag_1910191739_gak

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktivity, Média, Novinky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.