Časový rámec

Centrum zahájilo své aktivity v oblasti studia genocid v červnu 2012 organizací mezinárodní akademické konference Mountains of Moses, věnované tématu vzpoury, odporu a záchrany obětí masové likvidace ve 20. století. Název konference (Mountains of Moses) byl připomínkou vzpoury v průběhu genocidy Arménů v Osmanské říši (podle místa uskutečnění vzpoury, Hory Mojžíšovy). Konference se konala jako součást XIII. ročníku festivalu Devět bran.

Na konferenci vystoupili mezinárodně uznávaní zahraniční odborníci v oboru Genocide a Holocaust Studies z USA, Číny, Švédska, Německa, Španělska a Polska a setkala se zájmem domácích i zahraničních médií.

V letech 2012, 2013 a 2014 se Centrum podílelo na realizaci projektu Vlaku Lustig, který na nádražích měst v České republice, v Polsku a na Slovensku prostřednictvím divadelní hry Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou připomněl památku obětí holocaustu více než 10.000 diváků. Výzkumné centrum archeologie zla v rámci projektu zajišťovalo vzdělávací program a přednáškový cyklus.

Mezi uskutečněné aktivity Centra patří mimo jiné přednášková činnost na českých vysokých školách, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, organizace filmového festivalu pro studenty základních škol, který připomněl události genocid ve světových dějinách a veřejné prezentace historického snímku o genocidě Arménů spojené s přednáškou.